İPTAL ve İADE KOŞULLARI

Kullanmakta olduğunuz www.selinabanyo.com (internet sitesi) adresi veya mobil uygulamasından elektronik ortamda sipariş verirseniz, size sunulan Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ ni kabul etmiş sayılırsınız.

ALICI, sözleşme konusu ürünü satın alma işlemi sırasında sözleşme konusu ürünün satış bedeli ve teslim bilgileri ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği (RG: 27.11.2014 / 29188) hükümleri ve yürürlükteki diğer yasalara tabidir.

ALICI, sözleşme konusu ürünün teslim masrafları ALICI’ ya ait olduğunu kabul ve beyan eder.

Sözleşme konusu ürünün satın alma sürecinden sonra SATICI’ nın internet adresinde belirtilen teslim tarihinde ALICI’ nın göstermiş olduğu adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir.

SATICI, sözleşme konusu ürünün ALICI tarafından satın alma işlemi tamamlandıktan sonra eksiksiz, siparişte belirtilen özelliklere uygun ve varsa garanti belgesi, kullanım kılavuzu, montaj belgesi vb. belgelerle teslim etmek zorundadır.

ALICI, sözleşme konusu ürünün satın alma işleminin bedelini ödemez veya banka kayıtlarından iptal eder ise, SATICI’ nın ürünü teslim etme sorumluluğu ortadan kalkar.

SATICI, sözleşme konusu ürünü ALICI’ ya teslim ettikten sonra, ALICI’ nın ödeme yaptığı kredi kartının haksız olarak kullanıldığı tespit edilir ise ve sözleşme konusu ürünün bedeli ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI’ ya ödenmez ise ALICI, sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI’ ya iade etmek zorundadır.

SATICI,  öngörülemeyen mücbir sebeplerden dolayı sözleşme konusu ürünü teslim tarihinde ALICI’ ya teslim edemez ise, durumu ALICI’ ya hemen bildirir. ALICI, sözleşme konusu ürünün siparişini iptal etmek, sözleşme konusu ürünün benzeri ile değiştirilmesini talep etmek veya mücbir senep ortadan kalkana dek teslimatın ertelenmesi seçeneklerinden istediğini kullanma hakkına sahiptir. ALICI, sözleşme konusu ürünün siparişini iptal eder ise, ödemeyi nakit yapmış ise iptal tarihinden itibaren 14 gün içerisinde kendisine nakden yapılır. ALICI, ödemeyi kredi kartı ile yapmış ise, iptal tarihinden itibaren sözleşme konusu ürünün bedeli 14 gün içerisinde bankaya iade edilir, ancak ilgili bankanın ALICI’ nın hesabına aktarılması durumu ilgili banka ve ALICI arasındadır ve firmamız hiçbir sorumluluk kabul etmeyecektir.

CAYMA HAKKI

ALICI sözleşme konusu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört (14) gün içerisinde SATICI’ ya bildirmek koşulu ile herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin bu Sözleşmeden cayma hakkına sahiptir.

ALICI işbu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.

SATICININ CAYMA HAKKI BİLDİRİMİ YAPILACAK İLETİŞİM BİLGİLERİ

Ünvanı                    :  Selina Yapı Malz. Ve Tekstil San.Tic.Ltd.Şti.

Adres                      :  Mehmet Akif Mah. İnönü Cad. Gürler Sk. No:24 İkitelli/Küçükçekmece/İSTANBUL

Telefon                   : 0(212) 570 65 77-78-79

Fax                          : 0(212) 570 65 73

E-posta                   : info@selinayapı.com.tr

 CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER

ALICI’ nın özel istekleri doğrultusunda hazırlanan mallar için cayma hakkı kullanılamaz.

ALICI’ nın sözleşme konusu ürünün siparişine istinaden yurt dışından ithal edilen ürünlerde ve cayma hakkı süresi dolmadan tüketici onayı ile hizmetin ifasına başlanan ürün sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ondört(14) günlük süre içerisinde cayma hakkını kullanmak ister ise sözleşme ürününü kullanmaması gereklidir. Kullanılmış ürünler de cayma hakkı kullanılmaz.

ALICI, sözleşme konusu ürünü teslim aldığı tarihten itibaren ürünün ambalaj, bant, mühür, paket, montaj malzemelerinde bozulma yırtık veya kaybolma gibi durumlarda cayma hakkını kullanamaz.

Cayma hakkı kullanımı mümkün olduğu hallerde, ALICI, sözleşme konusu ürünü cayma süresi içinde, işleyişine ve teknik özelliklerinde değişiklik ve bozulmalar meydana geldiği takdirde kanun gereği sorumludur. ALICI, bu durumlarda sözleşme konusu ürünün cayma hakkını kaybedebilir, SATICI tarafından deforme olmuş sözleşme ürünü kabul edildiği hallerde bozulma / değişiklik kadar indirim yapılır.

Cayma hakkı bulunan hallerde ALICI’ nın cayma hakkını kullandığına dair açık bir bildirimi yasal 14 günlük süre içinde SATICI’ ya yöneltmiş (yukarıda belirtilmiş olan adreslere sözlü/yazılı olarak) olması yeterlidir. Cayma hakkının söz konusu süre içerisinde kullanılması durumunda, sözleşme konusu ürünün azami on (10) gün içerisinde, giderleri ALICI’ ya ait olmak üzere SATICI’ nın yukarıda belirtmiş olduğu adrese göndermesi zorunludur. www.selinabanyo.com (internet sitesi) adresinden yapılan ürün iadeleri için anlaşmalı kargo firmaları belirtilmiş ise ALICI, ürünü ilçe dahilindeki veya haricindeki bir şubesinden gönderebilir, bu taktirde ALICI’ dan masraf alınmaz. Bu iade işleminde ürünün kutusu, ambalajı, varsa montaj elemanlarıyla beraber eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir. Eksik ve hasarlı ürünlerde cayma hakkı kullanılmaz. Ayrıca vergi mevzuatı gereği, ALICI tarafından kanun gereği İade Faturası kesilmesi gereken hallerin yanı sıra sözleşme ürünü ile beraber iade edilecek olan fatura üzerinde, aşağıda belirtilen, iade ile ilgili bölüm doldurulup imzalanacaktır. Faturası kurumlar (tüzel kişiler) adına düzenlenen sözleşme konusu ürünlerin iadeleri, iade faturası kesilmediği taktirde kabul edilmeyecektir.

‘’ Ürünün iade edileceği adres, SATICI adresi / iade için teslim olunan kargo firması adresi’’

Yukarıda belirtilen gereklerin ALICI tarafından yerine getirilmesi kaydı ile, cayma bildiriminin SATICI’ ya ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içerisinde, ürün bedeli , varsa ürünün SATICI’ ya teslim masrafları düşülerek, ALICI’ ya, Ürün’ ü satın alırken kullandığı ödeme aracına uygun bir şekilde iade edilir.

ALICI’ nın Sözleşme ürünlerine ilişkin cayma süresi sonrasındaki kanuni hakları-sorumlulukları ile SATICI’ nın ALICI’ dan olan, ödül puanlarına, bedelsiz/indirimli/iskontolu ilişkin bulunanları da kapsamak üzere akdi ve kanuni tahsil-mahsup hakları dahil hak ve yükümlülükleri ayrıca mevcut ve geçerlidir.

TEMERRÜT HALİ VE HUKUKİ SONUÇLAR

ALICI, sözleşme konusu ürün(ler)ün ödeme işlemlerini kredi kartı ile yaptığı durumda temerrüde düştüğü taktirde, kart sahibi banka ile arasındaki kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyeceğini ve bankaya karşı sorumlu olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekalet ücretini ALICI’ dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’ nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’ nın uğradığı zarar ve ziyanını ödeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

ÖDEME VE TESLİMAT

Banka Havalesi veya EFT(Elektronik Fon Transferi) yaparak aşağıda I-BAN numaraları bulunan banka hesaplarımızdan herhangi birine yapabilirsiniz.

 

www.selinabanyo.com (internet sitesi) adresimizden kredi kartınız ile, her türlü kredi kartınıza elektronik ortamda tek ödeme ya da taksit imkanınızdan yararlanabilirsiniz. Elektronik ortamdaki ödemelerinizde siparişinizin sonunda kredi kartınızdan tutar çekim işlemi gerçekleşecektir.

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR